Het gemeentebestuur Heusden-Zolder voorziet subsidies voor erkende jeugdwerkinitiatieven.

Jeugdwerkinitiatieven kunnen in aanmerking komen voor:

  • Erkenningsubsidies
  • Participatiesubsidies
  • Werkingsubsidies 

Om aanspraak te maken op bovenstaande subsidies moet het jeugdwerkinitiatief voor 1 oktober een aanvraag tot subsidiëring indienen via onderstaand aanvraagformulier.

 

Daarnaast kan er ook voor kadervorming een subsidie aangevraagd worden.

Het reglement hiervoor zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 27 juni 2019. Voor meer info contacteer het team jeugd.