Subsidies klein jeugdwerk

Wanneer je als klein jeugdwerk erkend bent, ontvang je 500 euro per werkjaar. De erkenning gebeurt door het lokaal bestuur aan de hand van bepaalde voorwaarden.