Wanneer je speelpleinwerking is erkend ontvang je 745 euro per werkjaar. De erkenning gebeurt dor het lokaal bestuur aan de hand van bepaalde voorwaarden.

Je subsidiebedrag wordt aangevuld aan de hand van punten die je kan scoren bij de werkingssubsidies.