Tal van inbreuken bij flexactie handcarwash

Gepubliceerd op woensdag 4 mei 2022 om 11:16

Op 26 april voerde het lokaal bestuur een flexactie uit bij verschillende handcarwashes. Met deze gecoördineerde controleactie willen de politie en het lokaal bestuur de georganiseerde criminaliteit in de gemeente de kop in drukken. In overleg met het arbeidsauditoraat en ondersteund door ARIEC Limburg, onderzocht het controleteam drie handcarwashes. Onder toezicht van de politiezone Heusden-Zolder stelden de verschillende diensten ter plaatse meerdere inbreuken vast. Zo bleken de inschrijvingen van enkele werknemers niet correct en de brandveiligheid niet in orde. Daarnaast kwam het team ook fraude met sociale zekerheid en fiscale verplichtingen op het spoor.

Met deze krachtdadige, gecontroleerde acties pakt het lokaal bestuur problemen preventief aan en voorkomt het dat netwerken van georganiseerde criminaliteit zich in de gemeente vestigen. “Het is bijna onmogelijk om dit zelfstandig aan te pakken,” verduidelijkt burgemeester Mario Borremans. “Daarom is deze interdisciplinaire samenwerking aan de hand van flexacties van cruciaal belang. We moeten niet enkel de netwerken in Heusden-Zolder aan banden leggen, maar ook voorkomen dat ze zich kunnen verplaatsen naar andere gemeenten.”

Als gevolg van de flexactie heeft de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor twee van de drie handcarwashes een ongunstig brandweeradvies uitgebracht omdat zij niet voldoen aan de algemene brandveiligheidsvereisten. Hierdoor ging het lokaal bestuur over tot sluiting van de betreffende handcarwashes totdat zij zich in regel stellen.