Taxivergunning

Maak een afspraak

Iedereen die een taxidienst uitbaat, moet een geldige vergunning hebben om dit te doen. De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd door de stad of gemeente waar de exploitatiezetel van de taxidienst is gevestigd. De aanvraag gebeurt via de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

 • De onderneming is gevestigd in Heusden-Zolder;
 • De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als NACE-code 49.320;
 • Je voldoet aan de overige voorwaarden voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Aanvragen

Voorwaarden zaakvoerder of uitbater

 • Je voldoet aan de voorwaarden van moraliteit. Voeg bij je aanvraag een uittreksel toe uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer;
 • Het attest mag bij het indienen maximaal 3 maanden oud zijn;
 • Inwoners van Heusden-Zolder kunnen het attest online aanvragen. Woon je niet in Heusden-Zolder, vraag dit dan aan in de gemeente waar je woont. Kies bij de aanvraag voor activiteit/model 596.1-27 – taxi: uitbater.

Voorwaarden onderneming

 • De exploitatiezetel van de onderneming ligt in de gemeente waar je de aanvraag doet;
 • De onderneming is ingeschreven in de KBO met als NACE-code 49.320;
 • Voeg een attest toe waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten: attest FOD Financiën.
 • Voeg een attest toe waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen: sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ.

Voorwaarden voertuig

 • Het voertuig voldoet aan de emissienormen;
 • Het voertuig is ingeschreven bij de DIV met een TX-nummerplaat;
 • Bij begin en einde van elke rit moet elk vergund voertuig verbinding maken met de Vlaamse Databank Chiron.

Vergunning als taxi-uitbater aanvragen via Centaurus 2020.

Geldigheid

 • De taxivergunning is geldig voor 5 jaar in heel Vlaanderen;
 • De taxivergunning is niet geldig voor taxidiensten in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest;

Prijs

Bekijk de prijzen voor een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Vergunningen van vóór 1 januari 2020

Heb je een geldige taxivergunning of vergunning verhuurdienst van voertuig met bestuurder van vóór 1 januari 2020?

 • Je vergunning blijft geldig tot einde van de looptijd. Je moet in de tussentijd in orde blijven met de voorwaarden van die vergunning;
 • Je kan ook al voor het einde van de looptijd een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen.