Verbintenis tot tenlasteneming

Maak een afspraak per persoon

Elke vreemdeling dient bij het betreden van het Schengengrondgebied aan te tonen dat hij beschikt over voldoende middelen van bestaan. Elke vreemdeling die niet beschikt over persoonlijke middelen van bestaan, heeft de mogelijkheid om het Schengengrondgebied te betreden, door beroep te doen op een garant.

Wil je als inwoner van Heusden-Zolder garant staan voor een of meerdere personen (bv. een gezin), maak dan per persoon een afspraak bij Team Burger.

De verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis):

  • is enkel bedoeld voor vreemdelingen die een kort verblijf beogen, namelijk maximum 3 maanden;
  • mag zowel onderschreven worden voor visumplichtige als niet-visumplichtige vreemdelingen.  Welke vreemdelingen voor België visumplichtig zijn, vind je op de website www.diplomatie.belgium.be/nl(klik op visum voor België);
  • kan enkel aangegaan worden tegenover vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europees Economische Ruimte.

Verschil tussen een bijlage 3bis en de andere verbintenissen tot tenlasteneming

Bijlage 3bis: bewijs van voldoende middelen van bestaan voor vreemdelingen die een kort verblijf op het grondgebied beogen (bijvoorbeeld toeristen)

Bijlage 32: Bewijs van voldoende middelen van bestaan voor vreemdelingen die meer dan 3 maanden op het grondgebied willen verblijven met het oog op het volgen van studie

Verbintenis tot tenlasteneming van een partner: bewijs van voldoende middelen van bestaan voor vreemdelingen die meer dan 3 maanden op het grondgebied willen verblijven op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie

Wie kan een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen?

  • een natuurlijk persoon (geen vennootschappen, verenigingen…)
  • die beschikt over voldoende middelen van bestaan
  • die de Belgische nationaliteit bezit of de vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is voor een onbeperkte duur in België te verblijven