Bekendmakingen

Je vindt alle beslissingen die ons lokaal bestuur neemt en die openbaar mogen gemaakt worden in ons platform Meeting.net.

Wil je inzage nemen in of een afschrift bekomen van een beslissing van het lokaal bestuur? Vul dan het aanvraagformulier openbaarheid van bestuur dat je vindt onder het thema Inzagerecht.

Wil je een klacht indienen tegen een besluit bij de toezichthoudende overheid? Je vindt er alles over in de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur