Toekomst Telt

Toekomst Telt is een burgerbeweging onder de categorie Mens en Wereld en behartigt 8 thema’s die allemaal een duidelijke link hebben met verschillende SDG’s. Met onze vrijwilligers willen we nadenken en actie ondernemen onder het thema “mens” rond diversiteit, waardigheid, inclusie en solidariteit. Binnen het thema Wereld werken we graag aan ruimte en mobiliteit, natuur, energie en duurzaamheid.

De vereniging stelt zich tot doel burgers, organisaties en stakeholders te verenigen die een transitie naar een duurzaam samenlevingsmodel nastreven, geïnspireerd door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.
De vereniging sensibiliseert burgers, overheden en organisaties met betrekking tot een duurzaam samenlevingsmodel geïnspireerd door de 17 SDG’s voornoemd.