Sociaal-culturele verenigingen kunnen bij de cultuurraad terecht voor ondersteuning en subsidies. Deze raad adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele activiteiten en inzake planning en bouw van de culturele infrastructuur.

Voor wie?

Om te weten of je vereniging in aanmerking komt voor toetreding tot de cultuurraad neem contact op met de dienst cultuur of bekijk het huishoudelijk reglement.