Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2019 11.09 u.
De camera's zijn opgehangen. Na de keuring en ijking kunnen ze in werking worden gesteld.

Wat is er gebeurd?

De palen voor de camera's en de aansluitingskasten zijn eind februari geplaatst. Fluvius heeft de aansluiting voorzien en de router is geïnstalleerd en getest door Proximus. De camera’s zijn intussen opgehangen.

Op 27 maart 2019 besliste het schepencollege om een zone 50 en tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren voor de hele ‘groene wijk’ van Zolder, dit zijn de woonstraten tussen de Acht-Meilaan en de grens met Houthalen-Helchteren, wat neerkomt op de M. Scheperslaan en al haar zijstraten. De aanpassing blijft gelden tot men einde zonebord tegenkomt.

Volgende stap

Na de plaatsing volgt de homologatie & ijking van de camera’s en de server, vermoedelijk in mei. Zo snel mogelijk nadat de trajectcontrole in werking is, zullen de versmallingen worden verwijderd. De periode daartussen wordt gebruikt als een sensibiliseringsperiode om inwoners te laten wennen aan de trajectcontrole.