Gepubliceerd op zaterdag 30 juni 2018 12.55 u.

Een transferium is een knooppunt waar pendelaars veilig en vlot kunnen wisselen van het ene naar het andere vervoermiddel: fiets, wagen, lijnbus, trein.

Aan het station van Heusden zal een “transferium” aangelegd worden. Dit transferium wordt gerealiseerd tussen de Koerselsebaan en de Geenrijt, langs de spoorweg en achter de voormalige brandweerwoningen. Er worden bushaltes, parkeerplaatsen en een nieuwe fietsenstalling voorzien. Er is ook aandacht voor groenvoorziening en waterbuffering.

Het definitief ontwerp werd goedgekeurd door het schepencollege op 25 juni 2018.

De afdeling grondgebiedszaken is nu op zoek naar een aannemer.