Tuinwijk

De tuinwijkwoningen of “citéwoningen” zijn een belangrijk onderdeel van het mijnpatrimonium. Het zijn allemaal collectieve woningbouwprojecten, gebouwd in verschillende fases, met het oog op het huisvesten van verschillende “werknemersklassen”. De woningen werden gebouwd tussen 1907 en 1938. In de tuinwijk van Heusden-Zolder staan zowel werknemerswoningen als woningen voor bedienden en ingenieurs. De verschillen in hiërarchie en een wijzigende visie op huisvestiging weerspiegelen zich in de architecturale uitwerking van de tuinwijkwoningen. Er is een grote verscheidenheid in uitzicht, oppervlakte, het materiaalgebruik en de perceelindeling.

Op 27 augustus 1998 werd er een verordening voor de tuinwijkwoningen goedgekeurd met het oog op het behoud van dit cultuurhistorisch patrimonium. In een aantal regels werd vastgelegd welke bouwwerken en verbouwingen mogelijk waren. Er werd echter geen rekening gehouden met de verschillende verschijningsvormen en detailleringen van de diverse wijken en woningen. Ondanks de verordening werden door de jaren heen vele woningen minder kwalitatief gerenoveerd of verbouwd. Ook zijn er sommige verbouwingen niet mogelijk, omdat ze niet zijn toegestaan in de oude verordening. Sommige straten zijn al drastisch van uitzicht veranderd. Andere straten hebben nog hun oorspronkelijke karakter en charme. Elke individuele woning is een onderdeel van de tuinwijk en is belangrijk in het grotere geheel.

Daarom en ook om de woningen te kunnen aanpassen aan hedendaagse behoeftes en ontwikkelingen werd op 25/08/2016 een nieuwe verordening voor de tuinwijken goedgekeurd.