Wanneer je als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt en je hebt niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen, dan kan je een terugvorderbare steun voor de huurwaarborg aanvragen.

Voorwaarden

 • Je bent inwoner van de gemeente
 • inkomensonderzoek

Procedure

 • je neemt contact op met de maatschappelijk werker liefst voor u het huurcontract ondertekent
 • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie
 • Er worden gegevens verzameld die in de probleemsituatie een rol spelen. 
  Deze gegeven vormen het financieel en sociaal verslag.
 • De huurwaarborg kan dringend toegekend worden door de voorzitter.
 • Afhankelijk van je financiële en sociale situatie kunnen er voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Bedrag

Het bedrag van de steun en de eventuele terugvordering is afhankelijk van uw financiële situatie en het bedrag van de huurwaarborg.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Het ongetekend huurcontract
 • bewijs van inkomsten en uitgaven via recente bankrekeninguittreksels van de laatste 6 maanden

Meer info

Je kan ook een aanvraag huurwaarborglening overwegen bij het Vlaams woningfonds.