Ingevolge het nieuwe GAS-reglement van Heusden-Zolder, op 1 januari 2021 in werking getreden, moeten nieuwe shishabars een uitbatingsvergunning aanvragen. In het GAS-reglement worden de voorwaarden besproken waaraan men dient te voldoen teneinde een uitbatingsvergunning voor een shishabar te verkrijgen.

Voor de bestaande shishabars wordt er voorzien in een overgangsperiode van één jaar – dus tot 31 december 2021 - om zich in orde te stellen met het GAS-reglement.

Het niet beschikken over een gemeentelijke uitbatingsvergunning shisha en een horecavergunning kan bestraft worden volgens de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.