Uittreksel strafregister verplicht voor wie werkt met minderjarigen

Gepubliceerd op maandag 17 jul 2023 om 07:47

In de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag keurde de Vlaamse overheid een nieuw decreet goed. Het decreet richt zich naar organisaties met activiteiten rond onder meer animatie, opvoeding en de begeleiding van minderjarigen.

Sinds 1 februari zijn organisaties die minderjarigen begeleiden, animeren of opvoeden verplicht om het uittreksel van het strafregister op te vragen aan medewerkers die met kinderen en jongeren werken.

Wie heeft een uittreksel uit het strafregister nodig?

Het is verplicht voor elke persoon die meerderjarig is en rechtstreeks in contact komt met minderjarigen op structurele basis. Dit geldt bij aanstellingen na 1 februari door middel van een overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk.

Een aanstelling wordt aanzien als een nieuwe overeenkomst die wordt afgesloten of wanneer er een wijziging is in een takenpakket of inhoud van taken.

Vrijwilligers die deel uitmaken van erkend jeugdwerk vallen buiten deze regeling en moeten dit uittreksel niet voorleggen.

Een uittreksel uit het strafregister aanvragen

Het model 596.2 is specifiek bestemd voor de contacten met minderjarigen. Aanvragen kan digitaal of na afspraak bij Team Burger.

Heb je niet de Belgische nationaliteit? Vraag het uittreksel aan in het land van herkomst.

Online aanvragen of Maak een afspraak

Meer info