Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven.
Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur (> 9 jaar) van vastgoed, moet in de tekst van de publicatie (bvb een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. Meestal worden hiervoor specifieke afkortingen gebruikt.

Een notaris of vastgoedmakelaar voegt de vastgoedinfo en/of een stedenbouwkundig uittreksel toe aan de akten en overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed (grond, gebouw,...). Deze uittreksels geven de nodige stedenbouwkundige inlichtingen over het betrokken goed.

Zo bevatten de vastgoedinfo en uittreksels onder meer volgende informatie: 

  • vastgoedinfo - rooilijnplannen, zoneringen, milieuvergunningen,...
  • een uittreksel uit het plannenregister - daarin staat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bvb. landbouwgrond);
  • een uittreksel uit het vergunningenregister - dat vermeldt of een:
    • stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd;
    • bouwmisdrijf is vastgesteld;
    • verkavelingsvergunning van toepassing is;...

Procedure

Meestal worden deze aanvragen gedaan door de notariaten of de vastgoedmakelaars.

Je kan het formulier invullen en mailen naar vastgoed@heusden-zolder.be of een aanvraag doen via het e-loket..

Bedrag

Op 25 juni 2015 besliste de gemeenteraad om een belasting te heffen op administratieve stukken. Voor het verstrekken van inlichtingen inzake onroerende goederen bedraagt deze belasting €50 per kadasternummer. Voor een uittreksel uit het vergunningenregister bedraagt deze belasting €25 per kadastraal perceel.

Momenteel beschikken wij nog niet over een plannenregister.

Indien u een aanvraag doet, zal de factuur samen met de gevraagde inlichtingen verstuurd worden.

 

Voor verdere inlichtingen over deze belasting kan u terecht op onze dienst ruimtelijke ordening.