Vastgoedinformatie en uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister

Inhoud

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven.
Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur (> 9 jaar) van vastgoed, moet in de tekst van de publicatie (bv. een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. Meestal worden hiervoor specifieke afkortingen gebruikt.

Een notaris of vastgoedmakelaar voegt de vastgoedinfo en/of een stedenbouwkundig uittreksel toe aan de akten en overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed (grond, gebouw, ...). Deze uittreksels geven de nodige stedenbouwkundige inlichtingen over het betrokken goed.

Zo bevatten de vastgoedinfo en uittreksels onder meer volgende informatie: 

 • vastgoedinfo - rooilijnplannen, zoneringen, milieuvergunningen,...
 • een uittreksel uit het plannenregister - daarin staat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bvb. landbouwgrond);
 • een uittreksel uit het vergunningenregister - dat vermeldt of een:
  • stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd;
  • bouwmisdrijf is vastgesteld;
  • verkavelingsvergunning van toepassing is;...

Procedure

Meestal worden deze aanvragen gedaan door de notariaten of de vastgoedmakelaars.

Doe je aanvraag online of stuur een aanvraagformulier naar Team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid.

Bedrag

 • inlichtingen inzake onroerende goederen: € 60 per kadastraal perceel
 • uittreksel uit het vergunningenregister: € 30 per kadastraal perceel
 • Uittreksel uit het plannenregister: € 30 per kadastraal perceel

De factuur wordt samen met de gevraagde inlichtingen verstuurd.