Vastgoedinformatieplatform

Inhoud

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven.
Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

Een notaris of vastgoedmakelaar voegt de het vastgoedinformatiedossier toe aan de akten en overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed (grond, gebouw, ...).

Zo bevatten het vastgoedinformatiedossier onder meer volgende informatie: de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bv. landbouwgrond); rooilijnplannen, zoneringen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, …

Procedure

Je bent:

 • Notaris
  Je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in eNotariaat
 • Vastgoedmakelaar:
  Je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
 • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie…  
  Je doet je aanvraag via mail naar vastgoed@heusden-zolder.be met vermelding van
  • Je naam, adres, e-mail en rijksregisternummer
  • de kadastrale gegevens / adres van het perceel.

Bedrag

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinlichtingen kost in Heusden-Zolder 120 euro per kadastraal perceel.