Vastgoedinlichtingen voor overdracht

Inhoud

Vastgoedinlichtingen voor overdracht is een product van het Vastgoedinformatieplatform waarbij betrouwbare vastgoedinformatie over een perceel verzameld wordt. Dit zowel in het kader van een verkoop, langdurige verhuur als een andere vorm van overdracht waarbij de kopers worden geïnformeerd over het perceel en de gebouw(en).

De aanvrager verkrijgt de Vastgoedinlichtingen voor overdracht via één eenvoudig kanaal. Het platform verzamelt data uit centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verder verrijkt met gevalideerde lokale data. De aanvrager ontvangt het resultaat via het Vlaamse webportaal, als pdf of in een eigen toepassing.

Het Vastgoedinformatieplatform is sinds 1 januari 2024 in alle Vlaamse gemeenten gelanceerd. Vanaf 1 februari 2024 moeten ook burgers en andere aanvragers hun aanvraag voor vastgoedinlichtingen indienen via het Vlaamse webportaal.

Procedure

Een aanvraag voor Vastgoedinlichtingen voor overdracht indienen als :

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamsewebportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal.

Het is niet mogelijk om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Houd hier rekening mee bij het indienen van jouw aanvraag.

Bedrag

Een aanvraag voor een dossier Vastgoedinlichtingen voor overdracht in onze gemeente bedraagt 120,00 euro per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Afhandeling

Het is niet meer mogelijk om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig jouw aanvraag te doen, rekening houdend met de aflevertermijn die maximaal 30 dagen duurt.

Het is niet mogelijk om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Houd hier rekening mee bij het indienen van jouw aanvraag.

Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijdom de fout per e-mail te bezorgen en kosteloos een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.

Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor je beter geïnformeerd wordt.

Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente de informatieverstrekker is, kan je ons bij inhoudelijke vragen contacteren via omgeving@heusden-zolder.be.