Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 april 2021 beslist om de horecazaken die in 2020 een tijdelijke vergunning voor een zomerterras kregen automatisch te verlengen voor de zomer 2021 aan exact dezelfde voorwaarden als in 2020. De tijdelijke vergunning eindigt op 31 oktober 2021.

Wie vorig jaar tijdelijk parkeerplaatsen in heeft genomen, mag dit jaar dit opnieuw doen op dezelfde manier als vorig jaar. Iedereen houdt zich natuurlijk aan de coronamaatregelen van de federale en Vlaamse overheid. Hieronder lijsten we de belangrijkste maatregelen nog even op:

 • minstens 1,5m. tussen de tafelgezelschappen
 • max. 4 personen per tafel, behalve indien het een huishouden betreft
 • enkel zitplaatsen aan tafel
 • elke persoon dient aan zijn eigen tafel te blijven zitten
 • mondmasker verplicht voor personeel
 • mondmasker verplicht voor klanten, tenzij gedurende het aan tafel zitten
 • bediening aan de bar niet toegestaan
 • er dient verplicht buiten geconsumeerd te worden
 • de klant mag de binnenruimte occasioneel en kortstondig betreden voor de sanitaire voorzieningen, om het terras te betreden of om de rekening te betalen
 • de klant mag de binnenruimte doorkruisen om toegang te krijgen tot het terras
 • openingsuren zijn beperkt van 8u00 tot 22u00
 • het geluidsniveau mag 80db niet overschrijden

Een terras is een buiten de besloten ruimte van een horeca-inrichting gelegen deel van die inrichting waar de open lucht vrij kan circuleren en waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken of spijzen voor directe consumptie zijn te nuttigen. Het terras moet minstens over één volledige zijde geopend zijn ongeacht de weersomstandigheden en dient een voldoende ventilatie te verzekeren. Bovendien mag de open zijde niet deels afgesloten worden, zoals bijvoorbeeld met een windscherm of zonnewering. Terrassen in een gesloten publieke ruimte (zoals een winkelcentrum) vallen niet onder de definitie van een open terras.

De verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, blijft verboden vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur `s morgens, met uitzondering van de verkoop aan de klanten van de terrassen tot aan het sluitingsuur.

Het volledige protocol kan je nalezen in het document in bijlage.