Veilige Bloemenwijk en Zandstraat

Sluipverkeer en te hoge snelheid vormen al sinds lange tijd een probleem in de bloemenwijk in Bolderberg. Het Team Mobiliteit voerde een analyse uit op basis van verkeerstellingen en werkte in overleg met verkeersdeskundigen aan een oplossing om het sluipverkeer te weren. Een diagonale knip op het kruispunt Irislaan en Heidestraat stopte het doorgaand verkeer af, maar zorgde ervoor dat verplaatsingen binnen de wijk wel mogelijk bleven. De proefopstelling was succesvol tegen sluipverkeer, maar de ontsluiting richting Hasselt vormde een pijnpunt binnen de wijk.

Bolderberg denkt mee

Het lokaal bestuur ging daarom op zoek naar een gedragen oplossing en zette daarvoor een participatietraject op poten waarbij buurtbewoners volgens het LaMA-concept concrete oplossingen mochten uitwerken. Begin 2020 hebben maar liefst 70 deelnemers hun steentje bijgedragen tijdens de werksessies, die uitmondden in het volgende verkeersplan met maatregelen voor de hele wijk:

  • Poortjes op toegangswegen tot bloemenwijk en op sluipwegen
  • Zone 30 en toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer binnen de wijk
  • Snelheidsbeperking van 50 km/u en wegversmalling in Zandstraat
  • Vraag aan stad Hasselt voor maatregelen in Schotelstraat

Veilig op de fiets

Het participatietraject bracht ook de nood voor veilige fietsoversteekplaatsen en fietspaden in de Zandstraat aan het licht. Studiebureau Studio LST werkte daarvoor een ontwerp uit, in samenwerking met onder andere lokaal bestuur Heusden-Zolder, provincie Limburg, Departement MOW, Fietsersbond en Mobiel 21. Tijdens een digitale infosessie op 30 juni kregen de buurtbewoners een inkijk in het project.

Het ontwerp voorziet vrijliggende fietspaden voor het gedeelte van de Zandstaat vanaf de gemeentegrens met Zonhoven tot aan de Begonialaan. In samenspraak met gemeente Zonhoven en provincie Limburg zal dat in de volgende legislatuur gezamenlijk uitgevoerd worden.

Ook voor het gedeelte van de Zandstraat tussen de Begonialaan en de Vredestraat stelt het ontwerp heel wat verbeteringen voor. Onderstaande werken zijn al opgenomen in de begroting en zullen onder voorbehoud in 2022 starten:

  • Nieuwe brede fietspaden
  • Uitbuiging met opstelruimte voor overstekende fietsers ter hoogte van Begonialaan
  • Niet-overrijdbare middengoot ter hoogte van Irislaan, zodat het verkeer uit Zonhoven de Irislaan niet langer kan inrijden.
  • Fietsoversteekplaats met middengeleiders en beugels ter hoogte van het kruispunt met Vredestraat en Waterlozenstraat (zo kunnen fietsers veilig in twee keer oversteken)
  • Knip voor gemotoriseerd verkeer in Vredestraat en Waterlozenstraat ter hoogte van Zandstraat

Daarnaast krijgt ook het deel van de Zandstraat tussen de Vredestraat en de Sint-Jobstraat nieuwe brede fietspaden. Ter hoogte van Wolverik komt er een verhoogd kruispunt om de snelheid van het verkeer op de Zandstraat af te remmen. Die werken zijn voorlopig niet gebudgetteerd voor deze legislatuur. De aansluiting met de Sint-Jobstraat zelf is onderdeel van een studie die is aangevraagd bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

In De Slogen zullen fietsers op brede fietssuggestiestroken kunnen rijden. De uitvoering is voorzien in 2022, samen met de accentuering van andere schoolroutes in onze gemeente.

Rioleringsproject

Onlangs diende het lokaal bestuur bij de VVM een rioleringsproject in voor de Irislaan, de Anjelierlaan en het gedeelte van de Heidestraat vanaf de Begonialaan. Dat is een uitgelezen kans om ook die straten structureel in te richten op maat van de wijk. Zodra de subsidies goedgekeurd zijn, starten we het ontwerp op.