Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021 13.30 u.

Op naar een veilige schoolomgeving in Eversel

Met het scholenplan heeft het lokaal bestuur de bedoeling om de schoolomgevingen in onze gemeente veiliger te maken, op maat van de leerlingen en de fietsers. Op dit moment is De Springplank in Eversel aan de beurt. Via de Route2School app bezorgden ouders en de ouderraad van de school heel wat bruikbare input.

Het plan was om een participatietraject op te zetten waarbij de schoolkinderen zelf een hoofdrol kregen. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zouden, onder begeleiding van Mobiel 21, met telramen het verkeer in de omgeving tellen en ideeën voor een veilige schoolomgeving aanreiken. Dit alles zou de basis zijn van een participatieavond waarbij de leerlingen samen met ouders en onmiddellijke buren een gezamenlijk voorstel konden uitwerken. Helaas besloot de coronacrisis hier anders over. Na veel vijven en zessen gooiden onze collega’s van Mobiliteit het over een andere boeg en werkten ze een aantal kleine, maar dringende ingrepen uit. Deze kunnen later, als de maatregelen het toelaten, mee geëvalueerd worden in een nieuw participatietraject.

Zo werden een aantal gevaarlijke, dwarse parkeervakken in de buurt van de schoolpoort geschrapt, om de autovrije wachtzone een stuk ruimer te maken. Het knelpunt van de stilstaande bus van de buitenschoolse opvang op de fietssuggestiestrook in de nabije schoolomgeving wordt ook aangepakt. In overleg met de schooldirectie, de ouderraad, de buitenschoolse kinderopvang en de lokale politie wordt een bushaven ingericht buiten de rijweg. Alles wordt ingericht met voorlopige materialen zoals belijning en paaltjes, om te testen of deze oplossing later een definitieve uitvoering krijgt.

Hopelijk krijgen we dit (school)jaar nog de mogelijkheid om ouders, kinderen en buren nauw te betrekken en te laten samenwerken bij het inrichten van een veilige schoolomgeving in Eversel.