Veiligheidsmonitor 2024

Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2024 om 10:03

Deze week wordt de veiligheidsmonitor 2024 gelanceerd. Dat is een enquête over verschillende
thema's zoals veiligheidsgevoel, buurtproblemen, slachtofferschap en politieoptreden. Deze bevraging wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

Ook in onze gemeente ontvangen verschillende inwoners, geselecteerd via een statistische toevalssteekproef, in hun brievenbus een uitnodiging om deel te nemen. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze gemeente en politiezone. De antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.