Gepubliceerd op maandag 14 oktober 2019 10.57 u.

Afgelopen week zaten onze diensten opnieuw samen met het Agentschap Wegen en Verkeer in verband met het verbeteren van het kruispunt Zandstraat en Sint-Jobstraat (gewestweg). Dankzij de proefopstelling in de bloemenwijk wordt sluipverkeer geweerd en maakt het doorgaand verkeer gebruik van de Zandstraat en het kruispunt aan de Sint-Jobstraat. Wanneer we een correct zicht hebben op de verkeersintensiteit van die locatie, kan er een gepaste oplossing uitgewerkt worden. Kijk dus niet vreemd op als je op het kruispunt telslangen ziet liggen!