De verenigde commissie, samengesteld uit alle raadsleden, is bevoegd voor alle belangrijke sturingselementen, onder meer op het vlak van financiën, personeel en organisatie, grondgebiedzaken, vrije tijd, welzijn en lokale economie,... 

De taak om te waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente is geïntegreerd in de verenigde commissie. 

Samenstelling

Deze commissie is samengesteld uit alle 31 gemeenteraadsleden, met als voorzitter raadslid Marc Swevers. 

Volgende vergadering

Er is momenteel geen overleg gepland

Agenda