Als je in Vlaanderen een verhuurdienst met bestuurder wil exploiteren, heb je een exploitatievergunning nodig. De vergunning geeft toestemming aan de houder om voertuigen met bestuurder te verhuren op het grondgebied van het Vlaamse gewest.

Voorwaarden

  • minimum 21 jaar
  • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarde: dit moet worden aangetoond door alle personen die deelnemen aan het beheer van de onderneming (zaakvoerders, bestuurders, vennoten)
  • ondernemingsnummer
  • aantonen van de nodige kennis van wetten, besluiten en reglementen betreffende de verhuurdiensten via een examen bij de gemeente, af te leggen door de aanvrager (in geval van een onderneming door minstens één van de zaakvoerders of zijn zaakgelastigde)
  • de aanvrager mag geen achterstand met bijdragen RSZ of kas zelfstandigen,¬†BTW, geen openstaande, niet-betwiste schulden t.o.v. gemeente Heusden-Zolder