Vergunningen handel

Maak een afspraak

Kleinhandelsvergunning 

Indien je een winkel wil openen met een winkelvloeroppervlakte van meer dan 400 m² dan heb je een kleinhandelsvergunning nodig. De kleinhandelsvergunning is een onderdeel van de omgevingsvergunning. Alle informatie over de omgevingsvergunning, kan terugvinden op de  website van VLAIO.

Shishabar

Indien je een shishabar wil openen moet u eerst beschikken over een horecavergunning. Na het bekomen van een horecavergunning kan je een aanvraag indienen voor een shishabar. Meer informatie over de procedure vind je in het GAS-reglement. 

Nachtwinkel

Indien je een nachtwinkel wil openen, moet je een vergunning aanvragen. Meer informatie over de procedure vind je in het GAS-reglement. 

Handcarwash

Sinds 1 januari 2022 moeten nieuwe handcarwashes in Heusden-Zolder een gemeentelijke uitbatingsvergunning aanvragen. De bedoeling van een gemeentelijke uitbatingsvergunning voor handcarwashes is om een voorafgaande administratieve controle uit te voeren op de verschillende wettelijk verplichte voorwaarden voor een handcarwash. Om een gemeentelijke uitbatingsvergunning te bekomen, moeten een aantal verplichte documenten worden aangeleverd. Vervolgens wordt hierop een administratieve controle uitgevoerd om te bepalen of de handcarwash in aanmerking komt voor de gemeentelijke uitbatingsvergunning.

Voor bestaande handcarwashes wordt er voorzien in een overgangsregeling. Zij dienen uiterlijk op 31 december 2022 over een gemeentelijke uitbatingsvergunning te beschikken.

 Het niet beschikken over een gemeentelijke uitbatingsvergunning kan bestraft worden overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

GAS-reglement Handcarwash

Aanvraagformulier Handcarwash

Convenant wedkantoren

Wens je een wedkantoor te openen, dan moet je een convenant met de gemeente afsluiten. Voor meer informatie, kan je contact opnemen via mail met : economie@heusden-zolder.be

CBD-winkel

Indien je een CBD-winkel wil openen, moet je een vergunning aanvragen. Meer informatie over de procedure vind je in het GAS-reglement.

Gerelateerde items