Vergunningstoestand van een woning

Op de dienst ruimtelijke ordening kan je te weten komen of de woning die je interesseert, vergund werd op een bepaalde datum. Wanneer je inlichtingen wenst, kan je best eerst zoveel mogelijk informatie verzamelen over het gebouw. Om je vergunning te kunnen vinden heeft men minstens een juist adres én de naam van de bouwheer nodig.

Je kan dan aan de hand van de vergunning en de erbij gevoegde bouwplannen nagaan, of de vroegere bouwheer zich wel aan zijn vergunning gehouden heeft. Het is aan te raden om na te gaan of de bouwheer nadien nog (verbouwings)werken heeft uitgevoerd zonder vergunning.