Verhoogde tegemoetkoming

Gezinnen met beperkt inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Je ziekenkas kan nagaan of je bruto belastbaar gezinsinkomen onder een bepaald  grensbedrag ligt (in 2022 is dat jaarinkomen: 22.315,89 euro + 4131,28 euro per persoon ten laste). Sommige mensen krijgen automatisch de verhoogde tegemoetkoming. Je kan zien op je klever van je mutualiteit of je recht hebt hierop. Op de klever staat een cijfercode. Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming als de code eindigt op “1". 

Naast voordelen in de gezondheidszorg zijn er nog andere financiële extra’s. Je kan bij het sociaal Huis een stookoliepremie aanvragen. Voor je kinderen tussen 3 en 18 jaar kan je een tussenkomst aanvragen bij het fonds sport, spel en cultuur voor het lidgeld van een sportclub of jeugdvereniging. Zo kan je wel € 200 per kind per werkjaar besparen!

Heb je in augustus recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je dit schooljaar automatisch het sociaal tarief in onze kinderopvang. En ook indien je je kinderen inschrijft voor een van onze AAP-activiteiten moet je minder betalen. Je moet hiervoor zelf geen aanvraag doen. Want in onze gemeente willen we er voor zorgen dat elk kind dat recht heeft op een verminderd tarief dit ook effectief ontvangt. 

Had je augustus nog geen recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan kan je met een attest van de ziekenkas nog een aanvraag doen bij onze kinderopvang of bij onze gemeente voor de AAP-activiteiten. Net zoals ook gezinnen met een attest van pleegzorg ook een aanvraag kunnen doen voor deze sociale tarieven.