Gepubliceerd op vrijdag 25 september 2020 12.34 u.

Een betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoning vinden is niet altijd gemakkelijk voor wie ernaar op zoek is. En verhuren blijkt ook niet altijd een pretje te zijn. Mogelijk biedt een verhuring via een sociaal verhuurkantoor hier soelaas.

Er zijn bijvoorbeeld nog altijd woningen die niet bewoond worden en die langdurig leegstaan. Als deze woningen opgeknapt worden, zorgt dit vaak voor een opwaardering van de buurt. Het aanbod wordt groter voor mensen die een woning willen huren. Maar ook voor de eigenaar zijn er niets dan voordelen: in plaats van het betalen van een leegstandsheffing, krijgt de eigenaar huurinkomsten. En als hij de woning renoveert en verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, kan hij ook nog eens van bijkomende subsidies genieten!

Maar ook indien je beschikt over een perfect verhuurbare woning of zelfs een nieuwbouw, zijn er voordelen verbonden aan een verhuring via een SVK.

De belangrijkste voordelen bij het verhuren aan het SVK op een rij:

 • Je sluit het huurcontract af met het SVK. Het SVK garandeert je dan ook maandelijkse huurinkomsten voor de volledige looptijd van het huurcontract.
 • Aangezien het SVK je huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om je woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven.
 • Verbouw of renoveer je de woning om die nadien te verhuren aan een SVK, kan je aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie en/of de sociale dak-, glas- en spouwmuurisolatiepremie. Bij meerdere energiebesparende ingrepen kan je bovendien aanspraak maken op de zogenaamde totaalrenovatiebonus via de netbeheerder.
 • Als je de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een SVK, heb je als eigenaar recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats van 21%).
 • Als je een woning koopt en ze daarna verhuurt aan een SVK, kan je genieten van het gunsttarief van 7% i.p.v. 10% registratierechten.
 • Bij verhuur via een SVK betaal je minder onroerende voorheffing op de verhuurde woning.
 • Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Daardoor vermijd je langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing.
  (bron: vmsw.be)

SVK West-Limburg

Bent u van plan om uw woning te verhuren aan het SVK of wenst u vrijblijvend een afspraak, neem dan contact op met:

Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg vzw
Marktplein 9 bus 21
3550 Heusden-Zolder
T +32 11 73 64 83
E info@svpwl.be

Een eigenaar aan het woord:

“Kiezen voor het SVK, een bewuste keuze.”

 • De woning aankopen, om vervolgens te verhuren aan het SVK was een bewuste keuze. Van de werking van het SVK en de bijhorende voordelen was ik reeds op de hoogte. Zo wist ik dat er naast een aantal praktische voorwaarden, ook extra financiële voordelen zouden zijn.

"Ik kocht een leegstaande woning"

 • De woning die ik aankocht was opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit wil zeggen dat de woning al geruime tijd niet meer bewoond was. Indien men overgaat tot de aankoop van een dergelijke woning, kan men genieten van een aantal steunmaatregelen. Zo kreeg ik bij de aankoop vermindering van de registratiekosten. (Deze vermindering werd echter afgeschaft bij de algemene wijziging van registratierechten op 1/6/2018. Wel is er sindsdien voordeeltarief van 7% i.p.v. 10% registratierechten van toepassing voor wie een woning koopt om te verhuren aan een erkend SVK voor minstens 9 jaar.)

"Doordat de woning verouderd en geruime tijd niet meer bewoond was, waren renovatiewerken noodzakelijk"

 • Tevens stond er aan de woning een onvergunde veranda in de zijtuin en achter de woning stond een niet-vergund volume met een plat dak. Deze constructies werden gesloopt en de nodige vergunningen voor de aanpassingen werden aangevraagd .
  Naast de premies van de netbeheerder voor energiebesparende maatregelen, hebben eigenaars die voor minimum 9 jaar verhuren aan een SVK, ook recht op de Vlaamse renovatiepremie.
  De Vlaamse Renovatiepremie kan oplopen tot 10 000 euro. Een extra stimulans! Hierdoor kwam er meer budget vrij om te investeren in een grondige, duurzame renovatie. Zo heb ik ingezet op het energetisch aspect. Het dak werd met 30 cm Cellulose geïsoleerd, goed voor een investering van ongeveer 3 000 euro. Ook dit bedrag kon ik bijna volledig recupereren dankzij de premies.
  Al deze werken zullen niet alleen later bij een eventuele verkoop een meerwaarde betekenen, maar zo wordt ook voor de huidige huurder het energieverbruik tot een minimum beperkt.

"Door te verhuren aan het SVK, zijn mijn huurinkomsten gegarandeerd"

 • Als ik op de private huurmarkt zou verhuren, zou ik zelf op zoek moeten naar een geschikte huurder. En dan zou het kunnen dat de woning enkele maanden leegstond. Ik hoef trouwens ook niet wakker te liggen van huurachterstand of wanbetalingen aangezien ik een huurovereenkomst heb met het SVK.
  Inspraak bij de keuze van de huurder had ik echter niet. Maar door de nauwe opvolging en begeleiding van het SVK voel ik me daar gerust bij.
  Het SVK heeft voor de aanvang van de huurovereenkomst een grondige plaatsbeschrijving opgemaakt. Zo is er bij vertrek geen discussie en kan alles netjes opgeleverd worden. Ook kleine herstellingen neemt het SVK op zich.

"Tips die ik kandidaat-verhuurders kan geven"

 • Investeer in de renovatiewerken! Zeker met al de extra premies waar men als verhuurder van een SVK-woning van kan genieten. Als de woning slecht geïsoleerd is of er zijn koude bruggen, … krijgt men in een huurwoning al sneller te maken met vochtproblemen of andere ongemakken.
  Een onderhoudsvriendelijke tuin is ook aangewezen. Niet iedereen heeft groene vingers.

Woonenergieloket Stebo

Zit je als eigenaar nu met een aantal vragen en wens je meer info over deze of andere premies, kom dan zeker eens langs op het wekelijks spreekuur van Stebo op het gemeentehuis: iedere dinsdag van 9.15 tot 11.30 uur via het afsprakensysteem.
Voor technische vragen over verbouwings- of renovatiewerken kan er een afspraak gemaakt worden door te mailen naar erwin.vaes@stebo.be of via 0472 36 37 80.

Ben je van plan om je woning te verhuren aan het SVK of wens je vrijblijvend een afspraak, neem dan contact op met:

Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg vzw
Marktplein 9 bus 21
3550 Heusden-Zolder
T +32 11 73 64 83
E info@svpwl.be