Gepubliceerd op maandag 26 augustus 2019 13.38 u.
Plannen verkeersafwikkeling onder de loep

Nog net voor de zomervakantie stelde het gemeentebestuur, samen met studiebureau BLST, haar plannen voor in verband met de verkeersafwikkeling in Heusden-Centrum. Tal van inwoners en lokale handelaars bezochten de infomarkt en kregen de gelegenheid om vragen of opmerkingen door te geven. 

Het voorstel omvat verschillende ingrepen. Zo wordt het eerste deel van de Pastoor Van Mierlolaan (vanaf Guido Gezellelaan tot aan de inrit parking sporthal) omgevormd tot een fietsstraat met eenrichtingsverkeer. Enkel voertuigen komende van Suskaberg kunnen er inrijden. Autoverkeer, komend van de rotonde Heusden kerk, volgt de Poorthoevestraat om bijvoorbeeld de sporthal of lokale handelaars te bereiken. Bezoekers van de sporthal of het rusthuis rijden richting Schootstraat weer weg.

Het parkeerterrein aan de Pastoor Van Mierlolaan wordt ingericht als een mooi groen en verkeersvrij plein met mogelijkheid tot het organiseren van evenementen. Tenslotte voorzien we afslagstroken op het kruispunt Guido Gezellelaan met de Processieweg en de St-Jansstraat om meer vlot verkeer te garanderen.

Alle opmerkingen en suggesties worden meegenomen voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dankzij dit inspraakmoment kunnen onze diensten gericht verder werken en tot een mooi eindresultaat komen.