Gepubliceerd op dinsdag 4 september 2018 15.59 u.
Tot 2 oktober kan iedereen op afspraak en tijdens de openingsuren van het gemeentehuis nagaan of hijzelf of iemand anders op de kiezerslijst staat en of de vermelding van de gegevens correct is.

Tegen fouten of onjuistheden kan je bezwaar indien bij het college van burgemeester en schepenen.