Vlaamse, federale en Europese verkiezingen - 9 juni 2024

Op 20 juli schrapte het Grondwettelijk Hof de registratieplicht voor Belgen van 16 en 17 jaar (zie arrest nr. 116/2023). De online registratietool werd buiten werking gesteld en ook de papieren inschrijvingsformulieren vervallen. FOD Binnenlandse Zaken onderzoekt momenteel hoe ze het stemrecht voor 16- en 17-jarigen voor de Europese verkiezingen kunnen vormgeven in het kader van dit arrest. Wanneer hier meer nieuws over is, zal je op deze pagina meer info vinden.

Opgelet, voor andere Europese burgers van 16-17 jaar blijft de registratieprocedure wel van kracht, net als voor meerderjarige Europese burgers die in België verblijven.