Vermindering onroerende voorheffing

Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap

Huurders of huiseigenaars met gezinsleden met een handicap kunnen in het Vlaamse Gewest vermindering krijgen van onroerende voorheffing.

Inhoud

Het sociaal tarief 

 • wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

Voorwaarden

 • De handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar.
 • De handicap heeft één van volgende drie categorieën als gevolg:
  • een invaliditeit van minstens 66 %.
  • een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder.
  • een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten. Let wel: bij een kind met een handicap volstaat een vermindering van de zelfredzaamheid met 6 punten.
 • De attesten kan je verkrijgen bij:
  • je ziekenfonds
  • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • het Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)
 • Een attest voor een kind met een handicap geldt tot je kind 21 jaar oud is. Vanaf dan moet je een nieuw attest aanvragen, namelijk een attest voor een persoon met een handicap.
 • Als je een attest van de FOD Sociale Zekerheid ontvangt met terugwerkende kracht, dan kan je via een bezwaar de vermindering nog aanvragen tot 5 jaar terug, te rekenen vanaf het jaar van het bezwaar. Voorbeeld: je krijgt in 2018 een attest met terugwerkende kracht, maar je dient pas bezwaar in in 2019? In dat geval kan de vermindering nog toegekend worden voor aanslagjaar 2015-2019.
 • Als je vóór je pensioen automatisch de vermindering voor een persoon met een handicap kreeg, maar nu niet meer, dan moet je een bezwaar indienen. Bij dit bezwaar voeg je het eenmalig attest bij oppensioenstelling of het attest van de FOD Sociale Zekerheid toe. 

Procedure

De vermindering wordt toegekend op basis van voornoemde attesten

Voor eigenaars wordt de vermindering automatisch toegekend op het aanslagbiljet. De Vlaamse Belastingdienst krijgt rechtstreeks melding van wie voor een bepaald aanslagjaar in aanmerking komt voor de vermindering. Als je als eigenaar een aanslagbiljet krijgt waarop de automatische vermindering niet is toegekend waar je denkt wel recht op te hebben, dan kan je een bezwaar indienen en de nodige attesten meesturen.

Huurders moeten de vermindering eenmalig aanvragen. 

Bedrag

De vermindering voor een persoon met een handicap is een forfaitair bedrag. Hoe veel de vermindering voor jou persoonlijk bedraagt, kan je makkelijk uitrekenen via de simulatie van de Vlaamse Belastingdienst.