Verwaarlozing van woningen en gebouwen

Inhoud

Woningen en gebouwen die verwaarloosd zijn, worden opgenomen in het register van verwaarlozing. Aan dit register is een gemeentelijke belasting gekoppeld. Met deze belasting wil het gemeentebestuur de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. De binnenkant van het gebouw valt buiten beschouwing. Hiervoor bestaat de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid.  

Procedure

Voor een woning of gebouw in verwaarloosde toestand maken wij een technisch verslag op. Bij een totale score van 12 of meer punten op dit verslag wordt de woning of het gebouw in het register van verwaarlozing opgenomen. Na twaalf maanden opname in het register heft de gemeente jaarlijks een belasting. In bepaalde gevallen kan je vrijstelling voor de betaling van de belasting aanvragen.

Een woning of gebouw wordt uit het register geschrapt als je voldoende werken uitvoert en je minder dan 12 punten haalt op het technisch verslag.

Bedrag

De belasting bedraagt:

  • € 1 980 voor een woning;
  • € 1 980 voor een gebouw.

Per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw in het register staat wordt de heffing verhoogd met € 1 980 (tot een maximum van € 19 800).

Voor woningen die met toepassing van artikel 4, §2 zijn opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, wordt de belasting vermeerderd met € 1 980 per termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw in de gewestelijke inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of woningen was opgenomen (tot een maximum van € 19 800).

Regelgeving

Je vindt het volledige belastingreglement onder Belastingen & Retributies

Meer info

Eigenaars kunnen door de gemeente en/of Stebo geadviseerd en begeleid worden over mogelijke premies waarbij de woning kwaliteitsvol gerenoveerd en/of energetisch aangepast kan worden aan de huidige normen. Ook op gebied van de stedenbouwkundige mogelijkheden kunnen zij geadviseerd en begeleid worden (herbestemming, afbraak,…). In veel gevallen zijn geringe aanpassingen echter al voldoende om niet langer verwaarloosd te zijn.

Het doel van het verwaarlozingsbeleid is dus in de eerste plaats de opwaardering van verwaarloosde woningen/gebouwen en het tegengaan van verloedering en niet het innen van een verwaarlozingsheffing. Het middel hiertoe is de gemeentelijke verwaarlozingsheffing. Er zijn in het reglement diverse vrijstellingen opgenomen.