Verwarmingspremie van 100 euro

Door de stijgende energieprijzen heeft de regering besloten een federale verwarmingspremie van 100 euro toe te kennen aan houders van een residentieel elektriciteitscontract. De federale verwarmingspremie wordt per gezin met een residentieel elektriciteitscontract eenmalig toegekend en dat enkel voor de woonplaats.

Via die maatregel wil de federale regering zoveel mogelijk burgers financieel steunen voor de toegenomen verwarmingskostprijs van hun woning, onafhankelijk van de gebruikte verwarmingsbron die ze gebruiken (stookolie, aardgas, warmtepomp op elektriciteit, enz.).

Automatische toekenning van de premie van 100 euro: controleer of die voor u geldt met de FOD Economie-toepassing

Ter herinnering, u krijgt de federale verwarmingspremie automatisch als u van uw elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt.

Het automatiseringsproces is gebaseerd op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. Raadpleeg voor meer informatie de FAQ "Welke stappen moet ik nemen om de federale verwarmingspremie te ontvangen?”.

De FOD Economie heeft een toepassing ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of u de premie van 100 euro automatisch zult ontvangen van uw leverancier.

Gebruik die toepassing om na te gaan of de kruising van uw identiteitsgegevens met die van uw elektriciteitscontract ertoe heeft geleid dat u automatisch erkend werd als rechthebbende op de premie.

Als dat het geval is, werden uw gegevens naar uw elektriciteitsleverancier gestuurd, die instaat voor de betaling van de premie.

Zo niet, kunt u vanaf 1 augustus 2022 een aanvraag indienen bij de FOD Economie (zie de FAQ "Het is 1 augustus 2022 en ik heb de federale verwarmingspremie niet ontvangen, wat moet ik doen?).

Aanvraag indienen