Verzekering tegen inkomensverlies

Indien je een hypothecaire lening afsluit voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning (huis of appartement) en aan enkele voorwaarden inzake de lening, het inkomen, de beroepsactiviteit en de woning voldoet, kan je een kosteloze verzekering krijgen tegen inkomensverlies.

De verzekering tegen inkomensverlies loopt over een periode van 10 jaar. Als je tijdens de verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van 6 maanden gedurende max. 3 jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Je draagt een eigen risico van € 247,89 per maand.


Meer info
: Ethias, tel. 011 28 22 86