Gepubliceerd op woensdag 13 november 2019 0 u.
RLLK voert werken uit

Deze winter voert Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) werken uit in en rond de moerasvijver op Domein Bovy. In een eerste fase wordt het water afgelaten om een beter beeld te krijgen van het bodemprofiel. Daarna wordt het profiel van de vijver aangepast zodat het water volledig uit de vijver kan lopen tijdens het jaarlijks onderhoud.

De moerasvijver zal de hele winter droogstaan om de boomkikker alle kansen te geven, maar ook om de blauwbandgrondel te bestrijden. Boomkikkers hebben nood aan visvrij, helder water om zich voort te planten en te overleven. Door de vijver jaarlijks droog te leggen, zal de bodemstructuur verbeteren en op termijn voor helder water zorgen. In februari laat RLLK de vijver terug vollopen. De wandelpaden rond de vijver worden tijdens de werken uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk afgesloten.

Er wordt voor € 25 000 geïnvesteerd, waarvan € 22 500 wordt gesubsidieerd vanuit de provincie Limburg. Onze gemeente draagt € 2 500 bij.