Gepubliceerd op maandag 18 november 2019 16.43 u.
Belangrijke wijziging in waarborg en opzeg

Heel wat inwoners van onze gemeente wonen in een huurwoning. Hiervoor sluiten de bewoners een huurovereenkomst af met de verhuurder. Deze huurovereenkomst bepaalt mee de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder.

Voor woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 werden afgesloten, geldt het nieuw Vlaams Woninghuur Decreet. Deze wetgeving regelt o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs.

Waarborg

Eén van de belangrijke nieuwe regels is dat verhuurders bij nieuwe huurcontracten een waarborg van 3 maanden mogen vragen. Bij oude contracten is dit nog 2 maanden huur. Huurders die moeilijk een waarborg van drie maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen. Je vindt meer informatie over de huur-waarborglening op de website van het Vlaams Woningfonds.

Opzeg

Een andere nieuwigheid is dat huurders een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig kunnen opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden, mits betalen van een opzeggingsvergoeding. De verhuurder kan daarentegen de huurovereenkomst van korte duur niet vroegtijdig beëindigen.

Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat ook belangrijke vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

Meer info over deze nieuwe huurwetgeving vind je in de digitale brochure van Wonen Vlaanderen.

Oudere contracten

Voor oude contracten, afgesloten voor 1 januari 2019, blijft de federale Woninghuurwet van toepassing. Dit houdt in dat er voor deze huurcontracten niets verandert.