Het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum vzw is al meer dan 25 jaar actief en is op die tijd uitgegroeid tot één van de grootste en meest professionele opvangcentra voor in noodverkerende wilde dieren in België en buurlanden. De dieren worden opgevangen met de bedoeling ze na behandeling en revalidatie terug in een geschikte biotoop vrij te laten.

Het centrum is 24 uur/dag - 7 dagen/week actief met de opvang van in noodverkerende wilde dieren in een reguliere werkingssector van 3 provincies (heel Limburg, Antwerpen en Brabant). De tussenkomst van het centrum is steeds gratis en de melder van het dier ontvangt, eveneens kosteloos, achteraf een berichtje per post met de mededeling wat met zijn/haar dier gebeurd is.