Het nieuwe bestuur ging in 2013 elke kerkdorp zijn oor te luister leggen als voorbereiding op de beleidsnota voor de komende zes jaar. Telkens werden een aantal stellingen aan de bevolking voorgelegd.

Drie stellingen kwamen op elke vergadering aan bod.

  • een propere gemeente: samen gaan we voor minder afval en een propere gemeente.
  • een verkeersveilige gemeente: we willen dat de gemeente uitgroeit tot een verkeersveilge gemeente met comfort voor iedere weggebruiker, gelinkt aan plaatselijke noden en situaties.
  • een communicerende en dienstverlenende gemeente: we kiezen voor een transparante aanpak en verbeterde communicatie waardoor de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid wordt aangescherpt. De gemeente staat ten dienste van haar inwoners.

De drie stellingen

Volksraadpleging Heusden-Zolder: voorstelling van de drie terugkomende stellingen

Stelling per wijk

Per wijk werd een variërend thema gekozen dat volgens het bestuur nauw aansluit bij de eigenheid, de behoeften in het kerkdorp.

Lindeman (15/04) - Het echte samenleven

Lees ook het verslag van de vragen en opmerkingen van de bewoners.

 

Lees ook het verslag van de vragen en opmerkingen van de bewoners.

 

Berkenbos (22/04) - Veiligheidsgevoel verhogen

Lees ook het verslag van de vragen en opmerkingen van de bewoners.

 

Eversel (29/04) - Betaalbaar wonen

Lees ook het verslag van de vragen en opmerkingen van de bewoners.

 

Lees ook het verslag van Viversel van de vragen en opmerkingen van de bewoners.

 

 

Zolder (16/05) - Veiligheidsgevoel verhogen