Gepubliceerd op vrijdag 8 februari 2019 10 u.
AWV start vanaf maandag 11 februari met het verwijderen van de begroeiing op de middenberm. Deze werken gebeuren 's nachts tussen 20 en 6 uur.

Nachtelijke rooiwerken op middenberm E314

Op de E314 in Heusden-Zolder legt het Agentschap Wegen en Verkeer dit voorjaar een derde rijstrook aan. Vanaf maandag 11 februari wordt de begroeiing van de middenberm er gedurende enkele nachten verwijderd. Van 20 tot 6 uur wordt de snelle rijstrook richting Nederland ingenomen door een mobiele werf. Het verkeer moet er dan plaatselijk over één rijstrook. 

In een eerste fase wordt de autosnelweg in de richting van Leuven vernieuwd. De voorbereidende rooiwerken en verkennende boringen en peilingen gebeuren nog in de loop van februari. De wegenwerken zullen vermoedelijk begin maart kunnen starten, en nemen naar verwachting zo’n twee maanden in beslag. Het verkeer zal dan tijdelijk over twee versmalde rijstroken in beide richtingen moeten rijden, op de andere zijde van de autosnelweg. 

Projectinfo: www.wegenenverkeer.be/heusden-zolder

Derde rijstrook voor E314 in Heusden-Zolder

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een derde rijstrook aanleggen op de E314 ter hoogte van Heusden-Zolder. Over een afstand van 3,5 km wordt vanaf de brug over het Albertkanaal tot net voorbij de op- en afritten 27 de middenberm benut om in beide de richtingen een extra rijstrook te voorzien.

Meteen wordt de volledige rijweg er over de volledige breedte grondig vernieuwd. Vlaanderen investeert €13,5 miljoen om het verkeer in Limburg vlotter en veiliger te maken. Na de aanleg van de extra rijstroken op de E313 tussen Lummen en Beringen, is dit de volgende stap in het verhogen van de wegcapaciteit in het verlengde van het Klaverblad in Lummen. Dit moet de doorstroming er aanzienlijk verbeteren. 

Permanente derde rijstrook

Er wordt gebruik gemaakt van de zeer brede middenberm om het wegprofiel te verbreden. Zo is er ruimte voor een permanente derde rijstrook met pechstrook en plaatselijke pechhavens, zonder uit te breiden naar de buitenkanten van de autosnelweg. De bestaande rijweg wordt ook meteen over de volledige breedte grondig vernieuwd, tot en met de funderingen toe. Het wegdek van de drie rijstroken wordt uiteindelijk in asfalt heraangelegd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts investeert €13,5 miljoen om Limburg weer vlot te trekken. “We laten meeropbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtwagens terugvloeien naar de weggebruikers”, zegt Weyts. “Investeren in extra wegcapaciteit is voor sommigen een taboe, maar ik kies voor oplossingen die de filedruk verlichten. Hier op de E314 zal die extra rijstrook een voelbaar verschil maken.”

Start in voorjaar 2019

Tijdens het voorjaar van 2019 zal in een eerste fase de autosnelweg in de richting van Lummen worden vernieuwd. Die werken zullen naar verwachting zo’n twee maanden in beslag nemen. Het verkeer zal dan tijdelijk over twee versmalde rijstroken in beide richtingen moeten rijden, op de andere zijde van de autosnelweg. Een exacte startdatum wordt nog vastgelegd na verdere voorbereidingen. De komende weken worden er ‘s nachts al enkele voorbereidende werken uitgevoerd (o.a. rooien middenberm), met beperkte impact op het verkeer. Op de vorderingen aan de kanaalbrug wordt alleszins niet gewacht om te starten met de eerste fase.

Vorderingen kanaalbrug E314

Bij de vernieuwing van het wegdek van de verhoogde noordelijke brug over het Albertkanaal zorgt de aanleg van de waterdichtingsrok, zoals geweten, voor oponthoud. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer hopen vaart te kunnen maken eens de expertise door de gerechtsdeskundige is afgerond en de weersomstandigheden gunstig zijn. De kwaliteit van het geleverde werk primeert. Streefdoel blijft om de verhoging van de kanaalbruggen van de E314 in de loop van dit jaar af te ronden.