Sinds 15 januari 2017 werd de uitreiking van de voorlopige identiteitskaarten in de provincies afgeschaft. In “strikt uitzonderlijke omstandigheden” zullen ze nog afgeleverd worden, maar dan enkel door FOD Binnenlandse Zaken in Brussel. We raden dus iedereen aan, die een reis gepland heeft binnen korte termijn, zijn identiteitsdocument/reisdocument te controleren op geldigheid, ...

Indien je je identiteitskaart, kids-ID of vreemdelingenkaart verloren bent of de kaart werd gestolen, zal je, afhankelijk van de termijn van vertrek naar het buitenland, een dringende spoedprocedure (125 euro) of een zeer dringende spoedprocedure (190 euro) moeten aanvragen bij de dienst bevolking. Indien je je paspoort verloren bent of het werd gestolen, zal je ook hiervoor een snelle procedure moeten aanvragen (250 euro voor +18-jarigen, 220 euro voor -18-jarigen).