Vossen

Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest. Door de relatief grote oppervlakte van hun territoria en dankzij hun van nature groot aanpassingsvermogen, laten vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens.

Vossen vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Het zijn echte voedselopportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Op het menu van de vos staan kleine zoogdieren en wilde vogels (die samen 55% van het voedingsdieet van de vos uitmaken), regenwormen, insecten, aas en afval.

Hou je kippenren vosvrij en wees slimmer dan de vos

Maar … hij durft ook wel eens pluimvee te roven uit de achtertuinen. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een veel gehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden.

Een intensieve bestrijding biedt echter geen oplossing

Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven.Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.

De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend

  • Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ’s nachts onderbrengen in een afgesloten nachthok kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt; 
  • Span een net boven je kippenren.

100% vossenvrij

Wil je er echt zeker van zijn dat de vos niet tot bij jouw geliefd pluimvee komt. Hou dan rekening met volgende principes:

  • Een omheining moet minimum 1,3 m hoog zijn; 
  • de maasgrootte mag maximum 3 tot 4 cm zijn; 
  • bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan. Indien mogelijk, span een net boven de kippenren; 
  • plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een hoek van 30° of bevestig een of enkele elektrische schrikdraden aan de buitenkant; 
  • leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, betonplaten, planken of gaas van 40 cm breed of graaf de draad 50 cm diep in.