Vraag een gratis sportverzekering aan

Gepubliceerd op donderdag 23 nov 2023 om 13:24

Socio-culturele verenigingen die niet als hoofdactiviteit ‘sport’ hebben en jeugdverenigingen die een sportevenement organiseren, kunnen bij Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering aanvragen.

Ook nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) voor die gratis verzekering in aanmerking. Sportclubs die al langer bestaan en initiatieven die genomen worden door de gemeentelijke diensten of adviesraden, komen niet in aanmerking.

Initiatieven die van deze gratis sportverzekering gebruik willen maken, moeten toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen en er mag geen aparte bijdrage gevraagd worden voor de verzekering.

Je leest er hier meer over