Vrije plaatsen per school

Je kan op www.naarschoolinheusdenzolder.be een overzicht van het aantal vrije, nog beschikbare plaatsen in alle kleuter- en lagere scholen bekijken. Vooral net voor de start van elke inschrijfperiode kan het interessant zijn dit overzicht te bekijken.

TIP: Sommige scholen communiceren hun aantal vrije plaatsen nog veel vaker: Klik op de naam van de school in het overzicht om rechtstreeks naar hun website te gaan.

Voor de vrije plaatsen in de secundaire scholen in Heusden-Zolder (en de omliggende gemeenten) klik je HIER.

Veelgestelde vragen rond de vrije plaatsen

Vind je via www.naarschoolinheusdenzolder.be steeds de meest recente cijfers?

Neen, niet altijd. De tabel wordt niet elke dag bijgewerkt door de scholen.  Net voor de start van de 3 inschrijfperiodes zijn de cijfers wel zo juist en recent mogelijk.  Als de inschrijvingen al gestart zijn, verminderen de vrije plaatsen uiteraard. Wil je dan de meest recente cijfers, kijk dan op de website van de school zelf of contacteer hen. 

Wat zijn vrije plaatsen eigenlijk?

Elke school moet verplicht een maximaal aantal leerlingen (=capaciteit) vastleggen dat ze willen inschrijven. De vrije plaatsen zijn gewoon dit maximum min het aantal kinderen dat al ingeschreven zijn. Scholen moeten hun vrije plaatsen bekend maken aan de buitenwereld. 

Wat is de bedoeling van deze tabel? Wat moet ik hiermee doen?

Hiermee weet je hoeveel vrije plaatsen er in elke school zijn voor de start van elke inschrijfperiode. Je kan zo de kans beter inschatten of er voor jouw kind nog plaats zal zijn. 

Is er dan geen plaats genoeg in Heusden-Zolder?

Er is in Heusden-Zolder meer dan genoeg plaats op de scholen, maar de beschikbare plaatsen verschillen van school tot school. Elk jaar lopen enkele scholen snel vol, maar op de meeste scholen kan je op elk moment blijven inschrijven. Als je een sterke voorkeur voor één school hebt, kan het nuttig zijn goed op de hoogte te blijven van de situatie in deze school. Als verschillende scholen je aanspreken, kan jouw kind zeker in één ervan terecht. 

Waarom staan er bij de sommige scholen getallen bij elk geboortejaar/leerjaar en bij andere niet?

Sommige scholen kiezen ervoor om hun maximum/capaciteit voor de hele school samen vast te leggen, andere scholen doen dit per geboortejaar (kleuterscholen) of leerjaar (lagere scholen). 

Waarom staan er soms getallen in 3 kolommen? Wat betekent “Ind” en “niet-Ind”?

Tijdens de eerste 2 inschrijfperiodes moeten scholen een onderscheid maken tussen indicatorleerlingen (Ind) en niet-indicatorleerlingen (niet-Ind) Je kan zien hoeveel vrije plaatsen er per groep leerlingen (= contingent) zijn én in totaal. Dit onderscheid wordt gemaakt om een sociale mix na te streven in elke school. Indicatorleerlingen zijn leerlingen van wie de moeder geen getuigschrift secundair onderwijs heeft of waar het gezin een schooltoelage ontvangt. 

Wat moet ik doen als er geen plaats meer is in de groep waartoe mijn kind behoort, maar wel nog in het andere?

Dan ga je je best toch nog inschrijven op de school. Je inschrijving wordt waarschijnlijk uitgesteld. Als op het einde van de inschrijfperiode in het totaal nog plaatsen over zijn, kan je misschien toch nog ingeschreven worden. Intussen zoek je wel best naar een school waar je kind wel zeker ingeschreven kan worden. 

Wat moet ik doen als er geen vrije plaatsen meer zijn in een school?

Vraag eerst bij de school zelf na of dit inderdaad klopt. In onvoorziene omstandigheden kunnen er soms plaatsen vrijkomen.  Als er geen plaats meer vrij is, moet je een andere school zoeken. 

INGESCHREVEN = INGESCHREVEN!!

Als je kind is ingeschreven, blijft je kind ook ingeschreven. Als je tevreden bent met de inschrijving in de school van jouw keuze, heeft het geen zin je kind nog ergens anders in te schrijven. Je bezet dan enkel plaatsen voor andere kinderen, terwijl je er toch nooit gebruik van zal maken.

Mocht je na de inschrijving in de ene school toch nog van school willen veranderen, verwittig dan steeds de school waar je eerst hebt ingeschreven! De plaats die daar dan vrijkomt is mogelijk erg gewild door een ander kind/andere ouders.