Ook in Heusden-Zolder is er een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk. En dit is meteen ook de veiligste tip die we kunnen meegeven. Doe het niet.

Waarom zelf geen vuurwerk afsteken?

Verwondingen

Elk jaar vallen er in België meer dan 1000 gewonden door vuurwerk. Vuurwerk dat in je gezicht ontploft, kan je bovendien verminken voor de rest van je leven.

Brandgevaar

Woningen, bomen, struiken kunnen vuur vatten. Een bommetje in de brievenbus kan het hele huis in lichterlaaie zetten.

Overlast

Steek je vuurwerk af lang vóór en ná Nieuwjaar, dan verstoor je de nachtrust in de hele omgeving. Het afval van je vuurwerk belandt in tuinen, dakgoten en op straat.

Dierenwelzijn

Huisdieren raken in paniek bij het horen van knallende geluiden. Ze brengen zichzelf in gevaar en kunnen zelfs van huis weglopen. Door hun paniekreactie kunnen ze bovendien ongevallen veroorzaken. Tips voor wie een huisdier heeft: - straf je dier niet als het schrikt en negeer elke vorm van angst, om het niet nog angstiger te maken - hou honden altijd aangelijnd - laat katten de hele dag binnen zorg er voor dat je dieren voorzien zijn van naam en adres.

In Heusden-Zolder mag het niet ...

Vuurwerk is in Heusden-Zolder verboden. Enige uitzondering is op 31/12 vanaf 22 uur tot 1/1 om 1 uur. Maar opgelet, er zijn verschillende voorwaarden:

  • énkel op privaat domein,
  • de gebruikers moeten meerderjarig zijn en
  • er moeten veiligheidsmaatregelen genomen zijn in afstemming met de brandweer.

Vuurwerk mag in geen enkel geval abnormale hinder opleveren voor buurtbewoners en dieren.

UIT HET GAS-REGLEMENT

Artikel 14.1.:
Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. In afwijking van het eerste lid kan de gemeente voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van die toestemming (= “decreet houdende een reglementering op gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensbalonnen” van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, raadpleegbaar op www.vlaanderen.be)

Artikel 14.2.:
In afwijking van het hierboven vermeld artikel wordt het gebruik van vuurwerk énkel toegestaan op oudjaarsnacht: op 31 december vanaf 22u tot en met 1 januari van het jaar daaropvolgend 01u00.
De hierboven vermelde uitzondering geldt enkel mits:
Het gebruik van toepassing is op private eigendom/privaat domein, het gebruik op openbaar domein is volstrekt uitgesloten;
- De gebruikershandelingen getroffen worden door uitsluitend meerderjarigen;
- Het afsteken van het vuurwerk geen abnormale geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en andere personen of dieren in de directe nabijheid;
- Het legaal aangekocht vuurwerk betreft voorzien van Europese keurmerken;
- Er kan aangetoond worden dat de preventieve richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van de hulpverleningszone/brandweer werd gevolgd. Deze moeten onmiddellijk vertoond worden op verzoek van de politie en/of de gemachtigde ambtenaar/vaststeller.