Gepubliceerd op maandag 4 januari 2021 10.09 u.

Gratis inzameling op het recyclagepark

Vanaf 1 januari 2021 is er een terugnameplicht voor matrassen. Bij aankoop van een matras betalen burgers een bijdrage voor de verwerking van de matras als deze wordt afgedankt (cf. recupelbijdrage bij aankoop elektrisch of elektronisch apparaat). Hierdoor kunnen burgers vanaf 1 januari 2021 hun matras gratis afvoeren. Voor de eerste helft van 2021 is er een overgangsperiode: mensen kunnen hun afgedankte matrassen al gratis deponeren op het recyclagepark maar ze kunnen nog bij het grofvuil terecht komen. Dan worden ze verwerkt in een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Ten laatste vanaf juli 2021 worden de matrassen selectief ingezameld: ze belanden dan in een aparte container en worden ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd.

Hoe organiseert Limburg.net de inzameling?

Recyclageparken

Vanaf 1 januari 2021 zal een bezoeker die een matras aflevert op het park, dit gratis kunnen doen. Bij de ingangszuil zal de bezoeker gevraagd worden om op de knop afhalen/aankoop te duwen. De parkwachter zet de burger dan om op de fractie “matrassen”. Alles wordt dan voor ons geregistreerd zodat Limburg.net na enkele weken zicht heeft op wat we moeten zetten van inzamelrecipiënten. Er gaan aparte recipiënten voorzien worden die gesloten zijn zodat de matrassen droog bewaard kunnen worden en zo gerecycleerd kunnen worden. Over de aparte inzamelcontainers volgt later meer informatie. In afwachting hiervan worden de matrassen afgevoerd via de grofvuilcontainer.

Huis-aan-huis

Matrassen kunnen ook nog steeds meegegeven worden met de huis-aan-huisophaling van grofvuil. Men betaalt wel steeds 20 euro voor de ophaling van 2 m³ grofvuil.

Terugnameplicht

Aangezien er vanaf 1 januari 2021 een terugnameplicht is voor matrassen, is er de verplichting dat een producent bij een aankoop om de oude matras terug te nemen. Het is dus belangrijk dat burgers gesensibiliseerd worden dat zij de matras ook in de winkel kunnen achterlaten bij de aankoop van een nieuwe matras.

Op www.valumat.be is er ook al wat informatie te vinden over de terugname van de matrassen door de sector.