Gepubliceerd op maandag 26 augustus 2019 13.31 u.
Ruimte geven aan water

Door de klimaatverandering moet ook een gemeente zich aanpassen. We worden niet alleen geconfronteerd met meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer, maar ook met buien van korte en intense neerslag en daartussen langere, drogere periodes. Als gemeente is het belangrijk om hier de nodige aandacht aan te schenken en ruimte te geven aan water. Een duidelijke, gedragen visie en plan van aanpak bundelen we in een zogenaamd hemelwaterplan. 

Een hemelwaterplan dient in eerste instantie een antwoord te bieden op de vraag: waar gaan we vandaag en morgen met het hemelwater naartoe? Het hemelwaterplan beschrijft een ruimtelijke visie over waar en hoe het hemelwater van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakken moet opgevangen, ter plaatse gehouden of vertraagd afgevoerd worden zonder daarbij een negatieve invloed op het watersysteem en de omgeving teweeg te brengen. We maken in Heusden-Zolder een overzicht waar er momenteel al een gescheiden rioleringsstelsel ligt, maar ook inventariseren we de plaatsen met wateroverlast. Tot slot wordt een analyse gemaakt van de zones waar infiltratie en buffering mogelijk is. Dankzij deze gegevens bepalen we de gebieden met een hoge prioriteit om een oplossing voor uit te werken. Dit zullen de zones zijn waar infiltratie moeilijk is of waar er geen gescheiden rioleringssysteem of grachten zijn om het regenwater weg te voeren.

Onze diensten werken nauw samen met Aquafin voor het opstellen van het plan en het ontwikkelen van een visie. Deze visie wordt later stap voor stap in de praktijk omgezet door de nodige aanpassingen door te voeren. Met andere woorden, het hemelwaterplan is een blauwdruk van hoe we in de toekomst het hemelwater in onze gemeente gaan beheersen.