Wegbermbeheer

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Om die reden is een doordacht en duurzaam beheer van deze kleine stukjes natuur zeer belangrijk. De bloemenrijke bermen zijn naast een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren ook een manier om zich te verplaatsen naar andere natuurgebieden. Ecologisch bermbeheer draagt zonder twijfel bij tot natuurbehoud en instandhouding van verschillende wilde planten en dieren.  

Het Bermdecreet van 1984 legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van alle bermen. Zo is er een absoluut verbod op het gebruik van pesticiden, mogen bermen niet gemaaid worden voor 15 juni en mag een tweede maaibeurt pas ingepland worden na 15 september. De strikte regelgeving rond de maaidata zijn gekozen in functie van de bloeiperiode. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en heeft de natuur voldoende tijd gekregen om hun zaden achter te laten voor het komende jaar. Speciaal voor de zomerbloeiers wordt een tweede maaibeurt ingepland na 15 september. Dankzij deze werkwijze hebben we aantrekkelijke, bloemrijke bermen en beschermen we verschillende plantensoorten.

Beheer in de praktijk

Ook onze diensten houden rekening met het Bermdecreet. In de periode van 1 tot en met 31 juli is een klepelmaaier druk in de weer met de eerste maaibeurt. Van 15 september tot en met 15 oktober worden de zomerbloeiers onder handen genomen.

Er is voor elke berm een beschrijving gemaakt hoe die moet gemaaid worden. Sommige bermen worden in juli maar 1 meter breed gemaaid, andere over de volledige breedte. In september worden alle bermen dan over de volledige breedte gemaaid. Maar … sommige bermen worden maar 1 keer per jaar gemaaid worden. 

Er is een grote uitzondering op de regel. Omwille van veiligheid en zichtbaarheid op de openbare weg worden de wegbermen in de dorpskernen vroeger en meermaals per jaar gemaaid. Ook industrieterrein De Schacht is opgenomen in deze planning zodat de vrijliggende fietspaden goed berijdbaar blijven voor fietsers en goed zichtbaar voor chauffeurs.